Broederschap Schutterij St. Nicolaas Susteren.
Home
Bestuur
Sponsoren
Beschermvrouwe/Heer
Geschiedenis
Orde van de Papegay
Orde v/d Rode Leeuw
Keizerspaar
Keizersuniform 2013
Koningspaar 2016
Links
Contact/gastenboek
Gastenboek
Contactformulier
Nieuws


update 23-02-2017
Site aantal keer bezocht.

 

  

Zoals iedere vereniging periodes van bloei en moeilijke tijden kent, zo treft het ook onze schutterij.

Wat onze voorouders gedurende eeuwen in stand hebben weten te houden, moet het ons heden ten dage ook lukken.

Het is de taak van het bestuur om hierbij het voortouw te nemen.

Door de leden en de achterban, probeert zij de plaats die onze schutterij al zoveel jaren in het aloude Suëstra inneemt, in stand te houden en in te passen in de Rijke Limburgse Schutterswereld.

Eenieder die belangstelling heeft voor het schuttersgebeuren bij schutterij St. Nicolaas, kan zich in verbinding stellen met het secretariaat, door het contactformulier in te vullen.

Ter informatie:

Iedere jongen of meisje vanaf 9 jaar kan zich opgeven om zich onder deskundige leiding van een erkende instructeur, te bekwamen in het trommelen.

Eenieder vanaf 12 jaar kan zich opgeven te bekwamen in het schieten met de zware buks.

 

 

Schutterij St. Nicolaas Susteren.  | schutterij@sintnicolaas1656.nl

to Top of Page