Broederschap Schutterij St. Nicolaas Susteren.
Home
Bestuur
Sponsoren
Beschermvrouwe/Heer
Geschiedenis
Orde van de Papegay
Orde v/d Rode Leeuw
Keizerspaar
Keizersuniform 2013
Koningspaar 2016
Links
Contact/gastenboek
Nieuws


update 23-02-2017
Site aantal keer bezocht.

Op zondag 26 januari is Rico Beckers opgenomen in de Edele Eed Broederschap van de Rode Leeuw van Limburg en de H.Sebastianus.  Dit is de tweede keer dat een lid van St. Nicolaas deze eer te beurt viel. wij feliciteren Rico dan ook van harte met dit heugelijke feit.

 

 

 

 

 

 

 

 

De Edele Eed Broederschap van de Rode Leeuw van Limburg en de H.Sebastianus is een prestigeuze schuttersorde in 1979 opgericht door oud-president van het OLS dhr. L.Jans. Om in deze orde te kunnen worden beroepen (de onderscheiding te mogen ontvangen) moet de laureaat zeer specifieke verdiensten hebben voor het schutterswezen. De orde kent drie graden, schutbroeder (ridder),officier en commandeur. Het halskruis toegekend aan dr.L.Roppe tijdens het OLS 1978 bij de installatie als ere-president OLS dient als voorbeeld voor het orde-teken. Leo Jans maakte op basis hiervan een tekening een Rode Leeuw op een witte  achtergrond in eikenloof met vuurslag. Hij werd als oprichter en OLS-president ook de eerste Grootmeester v/d orde een rol die in de toekomst voorbehouden zou blijven aan de president v/h OLS. Wijlen Pater Sangers werd Groot-Prior,de secretaris v/d OLS federatie trad aan als Kanselier-Zegelbewaarder,de secretaris v/h OLS feest zou als Thesaurier de gelden gaan beheren,een Nederlandse Bondsvoorzitter vertegenwoordigde de Nederlandse bonden, een Belgische Bondsvoorzitter de Belgische Bonden en een leek niet zijnde lid v/h federatiebestuur vertegenwoordigde de leden v/d OLS federatie. Dit 7-koppig Kapittel zou gaan beslissen over de aanvragen en opname in de Orde. De schutbroeder (foto),ontvangt een zilveren ere-medaille, iemand die als officier wordt opgenomen ontvangt een gouden ere-medaille met een rozet op het lint. De commandeur draagt de ere-medaille aan een halskruis met rood lint. Opname staat ook open voor buitenlandse schutters,gilde leden en hen die zich hebben bewezen binnen de Europese schuttergedachte. In Koblenz is er enkele jaren geleden een dependance opgericht Kommandantur als evenknie ook hier worden ieder jaar Duitse schutters opgenomen in de orde.

Tot nog toe slaagde slechts 1 lid van onze vereniging in de orde te worden opgenomen als schutbroeder te weten dhr. R.H. Meuffels (1919-1999) die vanwege zijn 52 jarige lidmaatschap en tal van functies binnen de vereniging in 1998 opgenomen werd op de dag  dat St.Sebastianus wordt geeerd.

                                                                               

 

 

Het orde-teken voor de Schutbroeder

Huidig Grootmeester Jos Michels tijdens de installatieplechtigheid.

Schutterij St. Nicolaas Susteren.  | schutterij@sintnicolaas1656.nl

to Top of Page