Broederschap Schutterij St. Nicolaas Susteren.
Home
Bestuur
Sponsoren
Beschermvrouwe/Heer
Geschiedenis
Orde van de Papegay
Orde v/d Rode Leeuw
Keizerspaar
Keizersuniform 2013
Koningspaar 2016
Links
Contact/gastenboek
Nieuws


update 23-02-2017
Site aantal keer bezocht.

Jaarlijks in november verleent de “NOBELE ORDE van de PAPEGAY” als “Orde van Verdienste” eretekens aan gildenbroeders en andere schutsbroeders welke zich door hun houding, inzet of kunnen, lieten opmerken in het Europese traditionele schutterswezen.

 Ook dit jaar werdt een lid van onze vereniging opgenomen in de Nobele Orde van de Papegay.

n.l. Jac Vrancken kreeg deze Ere medaille in goud voor zijn 40 jarig jubileum als schutter en zijn vele verdiensten voor het schutters wezen .

 

Op zaterdag 17 november 2012 zijn in de Kolveniershof te Antwerpen 2 leden van onze vereniging opgenomen in de Nobele Orde van de Papegay. Te weten Jac Beckers en Marijke Beckers-Jansen

Jac Beckers ontving de zilveren ere-medaille met Papegay voor zijn 33 jaar lidmaatschap van de vereniging,te weten St.Nicolaas Susteren en St.Gregorius Visserweert-Illikhoven,tegenwoordig is hij reserve- commandant en bestuurslid

Marijke Beckers-Jansen ontving de zilveren ere-medaille voor 22 jaar lid van Schutterij St.Nicolaas,zij was koningin in 1991,2002 en 2005 en 2006 en door het behalen van het keizerschap van haar man vanaf 14 april 2007 keizerin,tevens heden secretaris en foerier.

Het Kapittel van  de Nobele Orde van de Papegay

 

 

 Marijke Beckers           

                                                                                                   

          

                                  

 

                                                                                                                  Jac Beckers

                                                                                          

 

 

 

 

 Zij heeft tot doel:

“ …… diegenen te eren en te honoreren welke door hun fysische inzet of morele steun bijdragen tot de instandhouding en uitstraling der schutsbroederschappen, schutterijen, gilden of gelijkaardige verenigingen of zich verdienstelijk maakten bij de culturele of sociale werking dezer verenigingen welke behoren tot het volksculturele patrimonium van Europa. “

en zij richt zich uitsluitend tot die verenigingen die een historisch verantwoord verleden als gilde, schutsbroederschap, schutterij of gelijkaardige vereniging kunnen aantonen welk ook het wapen is dat beoefend wordt; handboog, kruisboog, buks of degen. Ook imkers en schermers horen hierbij.

De eretekens worden enkel verleend aan personen welke zich inzetten om de traditionele waarden in deze verenigingen te handhaven of te doen herleven.

De Orde betracht eveneens, al naar gelang haar mogelijkheden, deze gilden en/of schutterijen te steunen in de handhaving of uitbouw van hun patrimonium.

In verband met de hoge eer verbonden aan de Koninckspapegay werd in den beginne de orde genoemd

“ ORDE van de PAPEGAY “

Het symbool van de Orde is dan ook

.. op azuren achtergrond, in email, een gekroonde papegaai met gespreide vleugels, naar links ogend. In zijn klauwen een omgekeerde Bourgondische vuurslag. De papegaai en de vuurslag zijn respectievelijk in brons, zilver of goud al naar gelang de waarde van het ereteken.

Het ereteken werd ontworpen en samengesteld door de Leuvense Professor Julien Bal, lid van de Koninklijke St.Jorisgilde van Brussel.

De heraldische kleuren op het lint van de Orde zijn deze die traditioneel gevoerd werden door de oude schuttersgilden. T.w.

Azuur = kleur van de kolveniers en de schermers

Zilver en Keel = kleuren van de kruisboogschutters

Goud en Keel = kleuren van de handboogschutters

(Azuur = Blauw / Keel = Rood / Goud = Geel / Zilver = Wit)

Het verkrijgen van een ereteken van de Orde betekend dan ook dat de daden van de betreffende gilde- of schutsbroeder verder zijn doorgedrongen dan enkel tot zijn vereniging of gewestelijke gildenfederatie en zij nationaal èn internationaal belangrijk genoeg worden geacht om, over alle beperkende gevoelens en gewestelijke slagbomen heen, beloond te worden

 

 

De “Orde van de Papegay” werd in 1975 ingesteld als Europees instituut van verdiensten en is onafhankelijk van enige federatie, verbond of overkoepelend orgaan.

Zij heeft tot doel:

“ …… diegenen te eren en te honoreren welke door hun fysische inzet of morele steun bijdragen tot de instandhouding en uitstraling der schutsbroederschappen, schutterijen, gilden of gelijkaardige verenigingen of zich verdienstelijk maakten bij de culturele of sociale werking dezer verenigingen welke behoren tot het volksculturele patrimonium van Europa. “

en zij richt zich uitsluitend tot die verenigingen die een historisch verantwoord verleden als gilde, schutsbroederschap, schutterij of gelijkaardige vereniging kunnen aantonen welk ook het wapen is dat beoefend wordt; handboog, kruisboog, buks of degen. Ook imkers en schermers horen hierbij.

De eretekens worden enkel verleend aan personen welke zich inzetten om de traditionele waarden in deze verenigingen te handhaven of te doen herleven.

De Orde betracht eveneens, al naar gelang haar mogelijkheden, deze gilden en/of schutterijen te steunen in de handhaving of uitbouw van hun patrimonium.

In verband met de hoge eer verbonden aan de Koninckspapegay werd in den beginne de orde genoemd

“ ORDE van de PAPEGAY “

Het symbool van de Orde is dan ook

.. op azuren achtergrond, in email, een gekroonde papegaai met gespreide vleugels, naar links ogend. In zijn klauwen een omgekeerde Bourgondische vuurslag. De papegaai en de vuurslag zijn respectievelijk in brons, zilver of goud al naar gelang de waarde van het ereteken.

Het ereteken werd ontworpen en samengesteld door de Leuvense Professor Julien Bal, lid van de Koninklijke St.Jorisgilde van Brussel.

De heraldische kleuren op het lint van de Orde zijn deze die traditioneel gevoerd werden door de oude schuttersgilden. T.w.

Azuur = kleur van de kolveniers en de schermers

Zilver en Keel = kleuren van de kruisboogschutters

Goud en Keel = kleuren van de handboogschutters

(Azuur = Blauw / Keel = Rood / Goud = Geel / Zilver = Wit)

Het verkrijgen van een ereteken van de Orde betekend dan ook dat de daden van de betreffende gilde- of schutsbroeder verder zijn doorgedrongen dan enkel tot zijn vereniging of gewestelijke gildenfederatie en zij nationaal èn internationaal belangrijk genoeg worden geacht om, over alle beperkende gevoelens en gewestelijke slagbomen heen, beloond te worden

Schutterij St. Nicolaas Susteren.  | schutterij@sintnicolaas1656.nl

to Top of Page