Broederschap Schutterij St. Nicolaas Susteren.
Home
Bestuur
Sponsoren
Beschermvrouwe/Heer
Geschiedenis
Traditie
Zilver
Schuttersmuseum
Orde van de Papegay
Orde v/d Rode Leeuw
Keizerspaar
Keizersuniform 2013
Koningspaar 2016
Links
Contact/gastenboek
Nieuws


update 23-02-2017
Site aantal keer bezocht.

Inrichting van het schuttersmuseum

In najaar van 2001 kwam het bestuur op het idee een schuttersmuseum te gaan inrichten. Hiervoor werd eerst naarstig gezocht naar een geschikte lokatie,door de toenmalige voorzitter J. Filott konden wij uiteindelijk een ruimte krijgen in de schatkamer van de Baseliek van de H. Amelbergakerk te Susteren. Door allerlei redenen werd er echter pas in het najaar van 2005 begonnen met de eigenlijke inrichting van het museum. Hiertoe was veel materiaal verzameld en dus voorhanden zoals oude gebruiksvoorwerpen,veel foto materiaal,zilver,uniformen en trommen.

Door gebruik te maken van lijsten en kasten konden veel voorwerpen overzichtelijk worden gerangschikt met indien nodig bijpassende beschrijvingen. Een hiertoe opgericht comite waaronder de familie Beckers en de Beschermvrouwe hebben hier veel tijd en aandacht aan besteed. Toen het wisselkruis in 2006 naderde heeft het bestuur besloten om dit te koppelen aan het 350-jarig bestaan van de vereniging. Tijdens een feestweekend werd op zaterdag 6 mei voorafgaande aan het wisselkruis het museum officieel geopend door Burgemeester Schaftenaar,wethouder Pustjens,wethouder Verheesen en onze voorzitter.

                                                                               

                              

                                                                                  

                                     

                                                                    

 

 

 

 

Schutterij St. Nicolaas Susteren.  | schutterij@sintnicolaas1656.nl

to Top of Page