Broederschap Schutterij St. Nicolaas Susteren.
Home
Bestuur
Sponsoren
Beschermvrouwe/Heer
Geschiedenis
Traditie
Zilver
Schuttersmuseum
Orde van de Papegay
Orde v/d Rode Leeuw
Keizerspaar
Keizersuniform 2013
Koningspaar 2016
Links
Contact/gastenboek
Nieuws


update 23-02-2017
Site aantal keer bezocht.

Op iedere 2de zondag in oktober vieren 2 eeuwenoude schutterijen van Susteren de “nootdag” of ook wel de gezondheidsdag genaamd. Dit oude gebruik vindt zijn ontstaan in een tijd dat de pest nog meedogenloos kon toeslaan. Het is wel een zonderling toeval dat aan het uitbreken van de pest de traditie van de “nootdag” te danken is. Een feestdag die een rechtgeaarde Susterse “sjöt “ niet graag zou willen missen. Zowel Schutterijen St. Sebastianus en St. Nicolaas vieren dit feest.

In de” Maasgouw “ van 3 november 1881 leest men: “het is al honderd jaar geleden” Susteren was nog een stad en had zijn poorten, wallen en grachten. De pest brak er met een ongekende woede uit en zaaide allerwegen de toorts van de ramp en ellende. De St. Sebastianus schuttersgilde (Gezworen schutten) werd op 2 man na door de vraatzuchtige krankte verzwolgen.

De 2 personen die de dans ontsprongen waren, ontmoeten elkaar op de 2de zondag van oktober, juist in de notentijd. Vanzelfsprekend praatte men over de vreselijke gevolgen van de ramp. Ondertussen werd een flinke pint bier gedronken en kraakte men rustig een nootje. Afwisselend beklaagde zij hun gestorven gildenbroeders en verheugden zij zich over hun eigen gezondheid, over het feit dat zij nog mochten genieten van het heerlijke gerstenat en van de pittige noten. 

Ook werden er direct weer plannen uitgebroed om nieuwe leden aan te werven en de oude schuttersroem te doen herleven. Men overlegde verder, op welke wijze er voor gezorgd kon worden dat de herinneringen aan de ramp nooit uitgewist zou worden en dat de komende geslachten van de schutters altijd zouden terugdenken aan de twee schutters die de pest trotseerden. Toen spraken ze af dat ze voortaan iedere 2de zondag in oktober bij elkaar zouden komen in de schutterskamer om daar de nootdag of gezondheidsdag te vieren.

Er bestaan nogal wat variatie op dit verhaal. Zo zijn er schutters die vertellen dat er niet 2 maar 3 gildenbroeders gespaard bleven en wel door de gedurende de pestperiode onder een notenboom te zijn blijven zitten. Ook werd er wel een gesproken van een “nooddag “ wat echter kennelijk verkeerd is.

Zo heeft iedere schutterij haar eigen ritueel op de “nootdag”. Tot voor een aantal jaren geleden ging het bij St. Nicolaas er als volgt toe:

Bij gebrek aan een echte schuttenkamer vergaderde men in een café.

De schuttenknecht, gewoonlijk de jongste van de groep, speelde voor ober en zorgde dat de glazen gevuld werden. Ook zorgde hij er voor dat iedereen zijn portie noten kreeg. Klokslag 18.00 uur gingen de schutten staan, zetten het glas aan de lippen en dronken het traditiegetrouw in één teug leeg. Dan begint de “notenkrakersuite “ er wordt gezongen onder het genot van noten en bier. Gewoonlijk zijn er noten in overvloed. Lang geleden waren ze zelfs zo schaars dat slechts met veel moeite aan iedere sjöt een hele noot kon worden gepresenteerd. Maar de pest was herdacht, evenals de wedergeboorte van hun dierbare schutterij.

 

Schutterij St. Nicolaas Susteren.  | schutterij@sintnicolaas1656.nl

to Top of Page